since the first meet =)

Daisypath Friendship tickers

Nabi Nabi :)

Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalam Hadis Riwayat Ahmad disebutkan bahawa jumlah nabi ada 124000 orang dan jumlah rasul 315 orang, akan tetapi hanya 25 saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan wajib diketahui. Jumlah 25 nabi saja masih banyak orang malas mempelajari dan meneladaninya, apalagi 124000 nabi.

No comments:

Post a Comment